21.2.2018 / Gösterim Sayısı : 258

Buzağı Yaşasın Çiftçi Kazansın Konulu Eğitim

Zonguldak Gıda Tarım ve  Hayvancılık İl Müdürlüğü olarak İlimizdeki çiftçilerimizi ihtiyaç duydukları konularda eğitim vermek sureti ile bilinçlendirmeye devam etmekteyiz. Sayın Bakanımızın 'Buzağı ölüm oranı yüzde 5'e düşerse et ithalatı durur' sözlerinden hareketle  Batı Karadeniz kalkınma Ajansı 2018 Yılı Teknik Destek proğramı kapsamında  hazırlamış olduğumuz 'Buzağı Yaşasın Çiftçi Kazansın' adlı  eğitim talebimiz olumlu sonuçlanmış ve uygulama aşamasına geçilmiştir. Proje kapsamında eğitimlerimiz 26.Şubat -2 Mart tarihleri arasında teorik ve uygulamalı olarak yapılacaktır. Eğitici olarak alanında önemli başarılara imza atan Prof. Dr. Rıfat SALMANOĞLU katılacak olup kendisi bölgemizde daha öncede benzeri çalışmalar yapmış olduğundan sorunları iyi bilmektedir.

Projemizde hedef öncelikli olarak Kamuda ve özel sektörde faaliyet gösteren Veteriner Hekimler ve Ziraat Mühendisleridir. Uygulamalar çiftçilerimizin işletmelerinde yapılacaktır.

Eğitimlerimizin ana hedefinde   buzağı ölümlerini % 5'ten daha aza düşürmek için yapılması gereken besleme bakım, buzağıların doğmadan 2 ay  önce başlayan ve doğduktan sonra  2 ay daha devam eden süreçte takiplerinde nelere dikkat edilecek gibi konular  olacaktır.

Ülkemizin ihtiyacı olan et ve süt ihtiyacını karşılamak ve sürdürebilmek ancak yeterli buzağı üretimi ile mümkündür. Buzağı, süt sığırcılığı isletmenin devamı ve geleceği, aynı zamanda da kırmızı et üretiminin kaynağıdır. Bir isletmede sürdürülebilir bir süt üretimi sağlıklı ve yeterli buzağı üretiminden  geçmektedir. Yetiştiricilikte yaşanan buzağı kayıplarına

bağlı et ve süt veriminde önemli kayıplar oluşmakta, bu da halk sağlığında, beslenmede ve ülke ekonomisinde ciddi problemler oluşturmaktadır.

Zonguldak ili için  baktığımızda yılda yaklaşık 30.000 buzağı doğumu gerçekleşmekte olup doğum sonrası gerçekleşen ölümler üreticiyi maddi kayba uğramakta ve moral olarak da olumsuz etkilenerek hayvancılıktan soğumaktadır. Planladığımız ve BAKKA tarafından da mali olarak desteklenen   eğitim ile   bilgi ve tecrübelerini sahada uygulayacak olan katılımcılar  Büyükbaş hayvancılıkta önemli bir sorun olan ve işletme sahipleri kadar  ülke ekonomisini de etkileyen   buzağı ölüm oranın %5'ten aşağıya düşürülmesi için önemli bir adım atılmış olacaktır.


''