21.6.2018 / Gösterim Sayısı : 125

”Etkin ve Verimli Sulama Sistemleri” Eğitimi Tamamlandı.

#SulamaEgitimi

      Bakanlığımızın Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı'nın 14.04.2017 tarihli yazısına istinaden Onuncu Kalkınma Planı kapsamında 2014-2018 yılları arasında uygulanmak üzere, Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı altında " Suyun Bilinçli Kullanımı İçin Çiftçi Eğitim ve Yayım Faaliyetlerinin Arttırılması" bileşeni yer almaktadır.

   Söz konusu bileşen içerisinde tarımsal sulamanın bilinçli bir şekilde yapılması, basınçlı sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması, modern sulama teknolojilerinin çiftçilere benimsetilmesi amacıyla çiftçi eğitim ve yayım faaliyetleri planlanmış olup Çaycuma İlçesi Erenköy'de 18-19-20 Haziran 2018 tarihleri arasında 3 gün süreli "Etkin ve Verimli Sulama Sistemleri" eğitimi düzenlenmiştir.

      Eğitim sonunda İl müdürümüz Cemalettin ÇATAKLI, İl müdür Yardımcımız Hasan AKCAALAN, K.T.V Şube Md. V. Engin Hasan SARI, Çaycuma İlçe Tarım Md. Coşkun ULUTAŞ, Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şubesinden Mühendis Servet VAROL ve  çiftçilerimizin katıldığı kapanış töreninde, çiftçilerimize katılım belgeleri teslim edilmiştir.  İl müdürümüz Cemalettin ÇATAKLI yaptığı konuşmada; "Bu eğitimle çiftçilerimize tarımsal sulamanın önemi, küresel iklim değişikliği, toprak örneği alma, bitkilerin su ihtiyacı, sulama suyu miktarı ve sulama zamanın belirlenmesi, damla sulama sisteminin tanıtımı, üstünlükleri, sistemi oluşturan unsurların planlanması, sistemde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları, sistemin bakımı ve işletilmesi konularına yer verilmiştir. Çiftçilerimizin tarımsal sulamayı bilinçli bir şekilde yapması gerektiği ve su kısıtlılığı olan ülkemizde sulama sistemlerinin ( damla sulama sistemi ) çiftçilerimiz tarafından yaygınlaştırılması gerektiği ifade edilmiştir. Bölgede kurulacak olan Tarım (sera) OSB için eğitilmiş eleman ihtiyacı doğacağından bu eğitimlerle hem bu kapatılmış olacak hem de tarıma eğitimli kalifiye çiftçiler kazandırılarak önemli bir istihdam sağlanmış olacaktır " dedi. 


''