T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ UYGULAMA TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Yayın Tarihi : 15.11.2022

Ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması, hayvancılık politikalarının yürütülmesinde etkinliğin artırılması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıtların güncel tutulması, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve sağlıklı hayvansal üretim için yetiştiriciler her yıl çeşitli desteklemeler ile  desteklenmektedir. Bu amaçla, 19/10/2022 tarihli ve 6243 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler için hazırlanan uygulama Tebliği, 12/11/2022 tarih ve 32011 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanmıştır. Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2022/36) göre hazırlanan destekleme özet bilgi notu tablo halinde aşağıya çıkartılmıştır.

Başvuru şartlarına ilişkin ayrıntılı bilgiye İl/İlçe Müdürlüklerine başvurarak veya Bakanlığımızın Web (www.tarimorman.gov.tr) sayfasından ulaşabilirsiniz.

Tebliği incelemek için tıklayınız.

2022 YILI HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ

(Özet Bilgi)

DESTEKLEME KONUSUBAŞVURU YERİBAŞVURU ZAMANI

 

Arılı Kovan Desteklemesi

Birlik Üyesi olan Arıcılarımız Birliğe yapılır. Birlik üyesi olmayan İl/İlçe Müdürlüklerimize

 

Son Başvuru Tarihi: 12.12.2022

 

Damızlık Ana Arı ve Ana Arı Desteklemesi

Birlik Üyesi olan Arıcılarımız Birliğe yapılır. Birlik üyesi olmayan İl/İlçe Müdürlüklerimize

 

Son Başvuru Tarihi: 12.12.2022

Düve Alım Desteğiİl/İlçe MüdürlükleriBakanlıkça yayımlanacak talimatla belirlenecek

 

 

 

Buzağı Desteklemesi

 

 

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyesi olanlar Birliğe, Birlik üyesi olmayanlar İşletmenin bulunduğu İl/İlçe Müdürlüklerine şahsen başvurabilirler. Birlik üyesi olduğu halde, şahsen başvuranların, başvuruları geçersiz sayılır.

1.Dönem başvuruları02.01.2023 tarihine kadar

2.Dönem Başvuruları:03.04.2023-15.06.2023

Dönemler halinde yapılacak başvurularda 1 tek başvuru yeterlidir. Süresinde başvurmayanlar hakkını kaybetmiş olur.  

 Malak Desteklemesiİşletmesinin bulunduğu İl/İlçe Müdürlüklerine şahsen başvuru yapılır.

1.Dönem başvuruları30.12.2022 tarihine kadar

2.Dönem Başvuruları:01.07.2023-01.08.2023

Dönemler halinde yapılacak başvurularda 1 tek başvuru yeterlidir.  1. döneme başvuramayanlar 2. döneme başvurabilir. 2. Döneme de başvurmayanlar hakkını kaybetmiş olur

 

Dişi Manda Desteklemesi

 

İşletmesinin bulunduğu İl/İlçe Müdürlüklerine şahsen başvuru yapılır.

 

30.12.2022 tarihine kadar

Anaç Koyun ve Keçi DesteklemesiBaşvurular Artvin Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına yapılır. (Birlik üyesi  olmayan faydalanamaz.)

 

02.12.2022 tarihine kadar

Sürü Yöneticisi (Çoban) İstihdam Desteğiİşletmenin bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğü13.01.2023 tarihine kadar
Besilik Erkek Sığır (Manda Dahil) Desteklemesiİşletmenin bulunduğu İl/İlçe Müdürlükleri12 aylık yaştan büyük, yurt içinde doğmuş, küpelenmiş, TÜRKVET'e kaydedilmiş ve 1/1/2022–31/12/2022 tarihleri arasında mevzuata uygun kesimhanede kesilmiş olan Besilik erkek sığırı sahipleri işletmesinin bulunduğu İl/İlçe Müdürlüklerimize başvuru yapar. Başvuru tarihi Bakanlığımızca açıklanacak.
Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteğiİl/İlçe MüdürlükleriTazminatlı hastalığının çıkışına göre İl/İlçe Müdürlüklerince aylık hak edişleri yapılır.
Atık Desteğiİl/İlçe MüdürlükleriProgramlı aşı uygulamalarına bağlı olmak üzere, İl/İlçe Müdürlüklerince  aylık hak edişleri yapılır.
Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması ve Geliştirilmesi Desteklemesi (Hemşin Koyunu, Abaza Keçisi, Kaçkar Keçisi, Kafkas Arısı ve Doğu Anadolu Kırmızısı (DAK) Sığırı)

 

İl/İlçe Müdürlükleri

TAGEM tarafından yürütülür.

 

Islah Amaçlı Süt İçerik Analiz Desteklemesi

 

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği  kanalı ile

2022 yılı buzağı desteklemesi birinci döneminde buzağı desteklemesine damızlık sığır yetiştiricileri il birlikleri üzerinden başvuruda bulunan işletmeler, bu destekleme için de başvuru yapmış sayılır. Buzağı desteklemesi başvurusu olmayan işletmeler, 1/2/2023 tarihine kadar üyesi bulundukları damızlık sığır yetiştiricileri il birlikleri aracılığıyla il/ilçe müdürlüklerine başvuru yapabilir.  (İşletme, 1/10/2022 tarihinden önce soy kütüğüne kaydedilmiş, işletme süt ölçüm metodu tanımlanmış ve en az geçerli bir süt analizi yapılmış, en az on baş suni tohumlama sonucu doğmuş saf sütçü ve/veya kombine ırk ineğe sahip olmalıdır.)

 

Sürü Büyütme Ve Yenileme Desteği2022 yılı anaç koyun ve keçi desteklemelerine başvuru yaparak KKBS'ye kaydedilmiş yetiştiriciler doğrudan bu desteğe de başvurmuş sayılırlar.
Hastalıktan Ari İşletme DesteklemeleriHastalıktan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip olan sığırcılık işletmelerinde (Yetiştirici merkezleri hariç) bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan başına doğrudan destekleme ödemesi yapılır. Hastalıktan ari işletme sertifikasına sahip gerçek ve tüzel kişilere ait damızlık düve işletmelerinde bulunan yurt içinde doğmuş tüm düveler için hayvan başına doğrudan destekleme ödemesi yapılır.https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221112-6.htm